Betingelser

Skriv til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ring og få en uforpligtende snak på telefon: 40 42 32 34

Bestilling/Aftale

Hjemmesiden bestilles på mail, og emailkommunikationen fungerer som en uformel kontrakt. Derfor er det vigtigt at kunden skriver alle ønskede funktioner, tilkøb osv. på mail.

Hvis du er i tvivl om dine behov, kan vi selvfølgelig altid assistere.

Ved bestillingen meddeles:
1: Hvilke sider, menupunkter, sider osv. som ønskes på hjemmesiden.
2: Hvis der ønskes specielle funktioner, formularer, grafik el. andre tilkøb som påvirker pris og produktionstid.
3: Ønsker til hjemmesidens udseende. (Hvis ikke du har ønsker her, sætter du din lid til os som webdesignere).
4: Indhold fremsendes digitalt i email som kopierbar tekst. (dvs. ikke f.eks. en pdf.) Fotos, logo osv. fremsendes i højeste opløsning muligt for at give den bedst mulige kvalitet på hjemmesiden.

Ved aflevering af hjemmeside eller programmering:
Husk at kontrollere, at alle funktioner virker som de skal - inklusive emails, formularer osv.

Betaling

Ved små standardhjemmesider betales først, når kunden er tilfreds med den nye hjemmeside.
Kunden skal selv aktivt medvirke til at opnå tilfredshed ved at forklare præcist hvilke ændringer der skal til, for at kunden kan blive 100% tilfreds.
Som standard skriver kunden selv indholdet til hjemmesiden, medmindre tekstforfatning er bestilt.
Manglende levering af indhold og instruktion fra kundens side kan derfor ikke medføre en forsinkelse af betalingen, hvis hjemmesiden ellers er klar.
Det aftalte indhold kan fremsendes op til 1 mdr. efter endt betaling og aflevering, hvorefter det vil blive sat op på hjemmesiden.
Hvis kunden medvirker til forsinkelse af telefonmøder osv. faktureres hjemmesiden og et evt. møde kan finde sted efter betaling. Efter 1 mdr. kan materiale/yderligere opsætning osv. ske til vores normale priser for "opsætning/opdatering"
Ved bestilling af projekter til over kr. 10.000 faktureres 50% af den aftalte pris ved igangsætning.
De resterende 50% betales først, når hjemmesiden er klar i henhold til aftalte og kan offentliggøres.
Alle faktura fremsendes på kundens email.
Ved manglende betaling af faktura pålægges rykkergebyr kr. 100. Vedvarende manglende betaling medfører lukning af samtlige services indtil betaling er sket.

Opsigelse

Du kan altid opsige din hosting hos Bripix og tage hjemmesiden med dig. Opsigelsen skal ske senest en måned før hosting periodens ophør.

Kørsel/Møde

Vi tager kr. 3 pr. kørte kilometer fra Thise (Brønderslev). Ved introduktion til en ny hjemmeside er mødeafholdelsen gratis. Ved andre møder vedrørende udvikling af funktioner, optimering, ekstra undervisning osv. faktureres kr. 550/time + moms.

Email

Ved opstart af en ny hjemmeside oprettes og testes de ønskede emails inden den nye hjemmeside samt emailløsning aktiveres. På den måde går ingen emails tabt, hvis man f.eks. i forvejen benytter en emailadresse. Bripix emails tilgåes ved at tilføje "/webmail" efter hjemmesiden - Bripix aflæser således webmail på www.bripix.com/webmail.
Når du logger ind på din webmail, kan du opsætte en email client via linket umidelbart efter indlogning "Configure Email Client" - her finder du alle data, som skal til, for at opsætte f.eks. Outlook. Oftest benyttes Pop3-metoden som henter emails ned på din computer. Ellers kan du benytte en af de fire valgmuligheder for direkte aflæsning af emailen online. Opsætning af emailprogrammer som f.eks. Outlook, Mail el. andet, er ikke inkluderet i aftalen, da dette er et personligt valg. Mange benytter f.eks. en anden online email til at hente emails ned til - det kan f.eks. være Gmail.

Opdateringer og grafiske opgaver

Bripix udfører mange opdateringer og ændringer på de forskellige hjemmesider. Kunden har altid pligt til selv at kontrollere, at jobbet er udført som ønsket.

Opdateringer, grafiske opgaver og lignende udføres normalt indenfor få hverdage til vores normale timepris. Hvis du vil garantere, at din opgave prioriteres, udføres dette mod hastegebyr på ekstra 100% ved aflevering indenfor 24 timer og 50% ved aflevering indenfor 48 timer.

Made by Bripix link

Hvis ikke andet er aftalt laver Bripix et diskret link i bunden af hjemmesiden. Linket kan f.eks. være "another website by Bripix". Linket skal blive på hjemmesiden så længe Bripix's design benyttes.

Teknologier og Platforme

BriPix benytter forskellige metoder og sprog som f.eks. HTML, XML, XHTML, PHP og CSS. Vi benytter ofte det prisvindende CMS-system Joomla og laver enten templates fra bunden eller modificerer købte templates - det afhænger helt af opgavens kompleksitet. Ligeledes benytter vi gerne modificerede "Open Source" applikationer fremfor at bruge tid på at programmere alt fra bunden.
Da Bripix benytter de mest moderne teknologier som html5, Ajax o.lign. garanteres der ikke 100% fejlfri fremvisning i forældede browsere som Internet Explorer 8 eller ældre, da disse gamle versioner ikke kan fremvise et moderne site med smarte bevægelige bannere og andre effekter. Har man et specifikt ønske om at en hjemmeside skal fremvises i en bestemt browser af ældre dato skal dette nævnes ved bestillingen.

Ansvarsfraskrivelse

Drift: Bripix er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i Bripix' elektroniske udstyr. Bripix fraskriver sig på samme måde ansvaret for afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives Bripix' leverandørers forhold. Bripix fraskriver sig ansvaret for informationer hentet fra eller brugen af internettet. Bripix kan, uden at bære ansvar for tab eller skade, redelegere et domæne ved indgåelse af aftale om produktion af hjemmeside. I forbindelse med redelegering af et domænenavn fraskriver Bripix sig ansvar for tab eller skade. Dette gælder ligeledes i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på denne baggrund opstår forstyrrelser af mail eller webhotel. Bripix yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på kundens egen mailserver ved redelegering af et domænenavn. Bripix fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser. I forbrugerforhold ifalder Bripix ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog således at Bripix ikke ifalder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Uden for forbrugerforhold er Bripix ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Bripix er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på abonnentens webhotel. 

Force Majeure:
Bripix fraskriver sig ansvar for force majeure forhold. Bripix kan varsle ændringer af aftalen via e-mail til den e-mail-adresse, kunden oplyser ved bestillingen af abonnementet. Bripix kan ændre aftalen med et varsel på en måned. Abonnenten kan skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Abonnentens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel. Bripix kan ophøre med at tilbyde webhotel med tre måneders varsel til en måneds udgang. Bripix kan overdrage den tekniske drift af webhotel-ydelsen til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede vilkår for abonnenten. Ansvarsfraskrivelse - Drift er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i Bripix' elektroniske udstyr. Bripix fraskriver sig på samme måde ansvaret for afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives Bripix' leverandørers forhold. Bripix fraskriver sig ansvaret for informationer hentet fra eller brugen af internettet. Bripix kan, uden at bære ansvar for tab eller skade, redelegere et domæne ved indgåelse af aftale om produktion af hjemmeside. I forbindelse med redelegering af et domænenavn fraskriver Bripix sig ansvar for tab eller skade. Dette gælder ligeledes i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på denne baggrund opstår forstyrrelser af mail eller webhotel. Bripix yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på kundens egen mailserver ved redelegering af et domænenavn. 
Forsinkelse:
Bripix fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.
Anvendelighed:
Bripix fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med funktionaliteten ved brugen af vores Microsoft Certificerede Editor på Macintosh systemer. Der kan ligeledes være tilfælde med browsere på Macintosh, som ikke er kompatibel til at vise vor grafik.

Produktansvar:
I forbrugerforhold ifalder Bripix ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog således at Bipix ikke ifalder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Uden for forbrugerforhold er Bripix ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Bripix er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på abonnentens webhotel.   
* Force Majeure Bripix fraskriver sig ansvar for force majeure forhold.
Varsling af ændringer:
Bripix kan varsle ændringer af aftalen via e-mail til den e-mail-adresse, kunden oplyser ved bestillingen af abonnementet. Bripix kan ændre aftalen med et varsel på en måned. Abonnenten kan skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Abonnentens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel. Bripix kan ophøre med at tilbyde webhotel med tre måneders varsel til en måneds udgang. Bripix kan overdrage den tekniske drift af webhotel-ydelsen til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede vilkår for abonnenten.

Eksempler

hlseksempel


triops


euroeksempel


trineeksempel


Rubjerg Byg - Løkken